American Audio Q-D6 - REV 4-05 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Mixer American Audio Q-D6 - REV 4-05 herunter. Handleiding MC-909 - Roland Central Europe [en] Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 212
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.6 / 5. Basierend auf29 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
Quick Start
Componeer uw eigen song met de MC-909
Een eigen song (pattern) creëren ............................2
Klanken kiezen.............................................................................................. 4
Een interne klank kiezen .................................................................. 4
Een gesampled geluid gebruiken.................................................... 6
Data inladen van uw computer..................................................... 14
Het geluid editen............................................................................. 14
Opnemen op de sequencer........................................................................ 14
Een performance voor de drum part aanmaken......................... 14
Een performance voor de bass part aanmaken........................... 19
Een arpeggio performance opnemen ........................................... 22
Een pattern van één maat omvormen tot een pattern van vier
maten................................................................................................. 24
De weergave van de gesamplede frase synchroniseren ............ 26
Een part van een bestaande pattern kopiëren............................. 26
Een pattern editen....................................................................................... 26
De balans van de parts regelen................................................................. 27
Effecten toepassen ...................................................................................... 27
Uw aangemaakte pattern opslaan..........................28
Mastering..................................................................30
Opnemen op MD ........................................................................................ 31
Een CD maken op uw computer .............................................................. 31
De pattern-auteurs...................................................32
Enkele afspraken in deze handleiding
Woorden tussen vierkante haakjes verwijzen naar een toets, een draaischijfje, een knop
of een schuifregelaar op het paneel.
(p. **) is een verwijzing naar een andere pagina.
985
* De uitleg in deze handleiding bevat illustraties die afbeelden wat er typisch in de display
verschijnt. Hou er echter rekening mee dat uw toestel een nieuwere, verbeterde versie van het
systeem (bv. met nieuwere klanken) kan bevatten. Dus, wat er in de display verschijnt, zal
misschien niet altijd overeenstemmen met wat er in de handleiding staat.
202
Copyright © 2002 ROLAND BENELUX N.V.
Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag in gelijk welke vorm
gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van ROLAND BENELUX N.V.
Hartelijk dank en gefeliciteerd
met uw keuze voor de Roland
MC-909 Sampling Groovebox.
Bij de MC-909 horen twee
handleidingen: de “Quick Start”
en de “Gebruikershandleiding.”
Deze “Quick Start” leert u snel
om met de basisfuncties van de
MC-909 te werken.
Lees, voordat u dit toestel
gebruikt, aandachtig de
volgende pagina’s in het deel
“Gebruikershandleiding”:
“BELANGRIJKE VEILIG-
HEIDSINSTRUCTIES” (p. 2),
“VEILIG GEBRUIK VAN HET
TOESTEL” (pp. 3–4) en
“BELANGRIJKE
OPMERKINGEN” (p. 5). Deze
pagina’s bevatten belangrijke
informatie over de correcte
bediening van het toestel. Om
zeker te zijn dat u alle functies
van uw nieuwe toestel
voldoende beheerst, dient u de
Quick Start en de Gebruikers-
handleiding volledig te lezen.
Bewaar deze handleidingen ter
referentie.
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 211 212

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Quick Start

Quick StartComponeer uw eigen song met de MC-909Een eigen song (pattern) creëren ...2Klanken kiezen...

Seite 2 - Een pattern kiezen

10Een eigen song (pattern) creërenEen sample opslaan1. Druk in het Sample Edit-scherm op [WRITE].Het Write Menu-scherm verschijnt.Zorg dat “Sample” in

Seite 3 - 3. Druk op [F2 (User)]

68Patch EditCTRL1Met deze parameters kunt u de werking en het resultaat van verscheidene controllers (regelaars) aangeven.GeneralVarious other paramet

Seite 4 - Klanken kiezen

69Patch EditPatch/Sample Modenote:fig.Tone DelayDit produceert een tijdsvertraging tussen het moment dat een toets wordt ingedrukt (of losgelaten) en

Seite 5

70Rhythm EditHoe percussie-instrumenten zijn georganiseerdEen ritme set is een verzameling Rhythm Tones (ritmegeluiden), waarvan elk een percussie-ins

Seite 6

71Rhythm EditPatch/Sample ModeWaveDeze parameters selecteren de PCM golfvorm die de basis van de ritmegeluid vormt, en passen effecten op de golfvorm

Seite 7

72Rhythm EditPitchDeze parameters specificeren de toonhoogte van de golfvorm.Pitch Env (Pitch Envelope)Deze parameters specificeren de diepte van de p

Seite 8

73Rhythm EditPatch/Sample ModeFilterDeze parameters zijn instellingen voor het TVF (Time Variant Filter). Deze wijzigen het klankkarakter van de klank

Seite 9

74Rhythm EditFilter Env (Filter Envelope)Deze parameters specificeren de diepte van de filter envelope (tijdsvariërende verandering in cutoff frequent

Seite 10

75Rhythm EditPatch/Sample ModeAmpDeze TVA (Time Variant Amplifier) parameters geven aan hoe het volume en de pan van het geluid zullen veranderen.Amp

Seite 11

76Rhythm EditWMT (Wave Mix Table)Met de MC-909 kunnen vier stereo Waves (golven) aan één enkele ritmegeluid worden toegewezen. U kunt de manier, waaro

Seite 12

77Patch/Sample ModeEen patch/ritme set opslaanPatch/ritme instellingen die u heeft bewerkt, zullen verloren gaan als u de patch/ritme set opnieuw sele

Seite 13 - 8. Druk op [EXIT]

11Een eigen song (pattern) creëren4. Wanneer u de naam hebt ingevoerd, druk dan op [F6 (Write)].Er verschijnt een scherm waarin u de write-bestemming

Seite 14 - Opnemen op de sequencer

78Een patch/ritme set kopiëren en initialiserenEen patchgeluid kopiërenHoe de instellingen van een patch naar het gespecificeerde geluid van de op dat

Seite 15

79Song ModeSong ModeIn deze mode kunt u songs afspelen, opnemen en bewerken.

Seite 16 - De basdrum inspelen

80Hoe dingen werken (in Song Mode)fig.0-01Als u op de [SONG] knop van de Mode sectie drukt, zal de indicator van de knop oplichten, en de MC-909 in de

Seite 17 - De hi-hat inspelen

81Hoe dingen werken (in Song Mode)Song Mode7.Part Mixer sectieHier kunt u het volume, de pan enz. van elk part aanpassen (p.33).8. Sampling section9.E

Seite 18

82Songs afspelenTwee of meer patronen die in volgorde van afspelen zijn verbonden, worden een "song" genoemd. Als u een song afspeelt, schak

Seite 19 - 3. Druk op [F3 (Step)]

83Song ModeEen song opnemenU kunt patronen één voor één invoeren, om de volgorde, waarin de patronen worden afgespeeld te specificeren.Opnameprocedure

Seite 20 - 7. Druk op velocity pad [11]

84Songbewerking"Songbewerking" is het proces waarbij individuele stappen van uitvoeringsdata voor een song worden bewerkt.*U moet het afspel

Seite 21

85Song ModeEen song opslaanSongs die u opneemt, gaan verloren als u de stroom uitzet. Om de songdata te bewaren, moet u deze als volgt opslaan:Selecte

Seite 23

87EffectenEffectenCompressor/Multi-effect/Reverb/Mastering effectinstellingen.

Seite 24 - 5. Druk [F2 (Copy)]

12Een eigen song (pattern) creërenEen patch maken van een sample1. Druk op [F5 (Create Patch)].Er verschijnt een scherm waarin u een naam voor de patc

Seite 25

88EffectenHier kunt u speciale effecten op het geluid toepassen.Effect on/offGebruik de ON/OFF knoppen van de Effects sectie om elk effect aan of uit

Seite 26 - Een pattern editen

89EffectenEffectenAls u de "Output Assign" instelling verandert, zullen de routing connectors in het scherm ook veranderen.Parameters 4-11 i

Seite 27 - Effecten toepassen

90EffectenMulti-effectenDit zijn multi-effecten voor algemene doeleinden, die het geluid kunnen transformeren, en het een totaal ander karakter kan ge

Seite 28

91EffectenEffectenRealtime regeling van effectenMet de Effects sectie kunt u effectparameters in realtime regelenfig.4-01Het effect dat u wilt regelen

Seite 29

92Multi-effecten lijstMulti-effecten typesEr zijn 47 multi-effect types. Met MFX1 kunt u 38 types gebruiken (delay effecten zijn niet beschikbaar), en

Seite 30 - Mastering

93Multi-effecten lijstEffecten03: ENHANCERRegelt de boventoonstructuur van de hoge frequenties, waardoor sprankeling en helderheid aan het geluid word

Seite 31 - Een CD maken op uw computer

94Multi-effecten lijst07: STEP FILTERDit is een filter waarvan de cutoff frequentie in stappen gemodu-leerd kan worden. U kunt het patroon waarmee de

Seite 32 - De pattern-auteurs

95Multi-effecten lijstEffecten11:STEREO PHASERDit is een stereo phaserfig.MFX1112:STEP PHASERMet de Step effecten kunt u de toonhoogte van geluiden wa

Seite 33 - Gebruikershandleiding

96Multi-effecten lijstfig.MFX1415: AUTO PANCyclische modulatie van de stereo locatie van het geluid.fig.MFX1516: ROTARYHet Rotary effect simuleert het

Seite 34 - BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

97Multi-effecten lijstEffectenfig.MFX1819: SPACE-DDit is een meervoudige chorus, die tweefase modulatie in stereo toepast. Dit creëert geen hoorbare m

Seite 35 - Waarschuwing

13Een eigen song (pattern) creëren5. Druk op [F6 (Write)].Er wordt gevraagd om te bevestigen dat het OK is om de data weg te schrijven.fig.Q1-196. Dru

Seite 36 - Opgepast

98Multi-effecten lijst22: STEP FLANGERDit is een flanger waarin de toonhoogte van de flanger in stappen verandert. De snelheid waarmee de toonhoogte v

Seite 37 - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

99Multi-effecten lijstEffecten25: GUITAR AMP SIM(Guitar Amp Simulator)Dit is een effect dat het geluid van een gitaarversterker simuleert.fig.MFX25Spe

Seite 38 - Copyright

100Multi-effecten lijst26: COMPRESSORVlakt hoge niveaus af, en drukt lage niveaus omhoog, waardoor schommelingen in het volume worden weggenomen.fig.M

Seite 39

101Multi-effecten lijstEffecten29: GATEKapt de delay van de reverb af, volgens het volume van het geluid dat naar het effect wordt gestuurd. Gebruik d

Seite 40

102Multi-effecten lijst31: LOFI COMPRESS (Lo-Fi Compress)Dit is een effect dat de geluidskwaliteit opzettelijk vermindert, voor creatieve doeleinden.

Seite 41

103Multi-effecten lijstEffecten35: TAPE ECHOEen virtuele echo die een realistisch band delaygeluid produceert. Dit simuleert de band echo sectie van e

Seite 42

104Multi-effecten lijst38: GATED REVERBDit is een speciaal type reverb, waarin de reverb wordt afgekapt, zonder dat deze op natuurlijke wijze kan wegs

Seite 43

105Multi-effecten lijstEffecten40: MODULATION DELAYVoegt modulatie aan het vertraagde (delay) geluid toe.Als de Feedback Mode op NORMAL is ingesteld:f

Seite 44

106Multi-effecten lijst43: MULTI TAP DELAYDit effect beidt vier delays. Elke Delay Time parameter kan op een nootlengte, gebaseerd op het geselecteerd

Seite 45 - Eigenschappen van de MC-909

107Multi-effecten lijstEffecten46: TIME CONTROL DELAYHiermee kunt u de delaytijd vloeiend afwisselen. Als de delaytijd wordt afgewisseld, zal de toonh

Seite 46 - Beschrijving van de panelen

14Een eigen song (pattern) creëren Data inladen van uw computerVanuit uw computer kunt u .WAV- of .AIFF-bestanden als samples inladen in de MC-909 en

Seite 47 - 1 1011 2 3 4 6 785 9

108Mastering effectDit is een stereo compressor (limiter), die op de uiteindelijke uitvoer van de MC-909 wordt toegepast. Deze heeft onafhankelijke ho

Seite 48 - Voorbereidingen

109SamplingSampling

Seite 49 - Het toestel in-/uitschakelen

110Hoe dingen werken (in Sampling mode)fig.0-01In de Sampling sectie van het paneel drukt u op [SAMPLING/RESAMPLING], zodat de indicator verlicht is.

Seite 50 - Overzicht van de MC-909

111Hoe dingen werken (in Sampling mode)Sampling7.Part Mixer sectieHier kunt u het volume, de pan enz. van ieder part aanpassen (p.33).8. Sampling sect

Seite 51 - Uw data bewaren

112Sampling procedure1. Druk op [SAMPLING/RESAMPLING] voor toegang tot het Sampling menu scherm.fig.5-01Het bovenste gedeelte van het scherm toont de

Seite 52 - De fabrieksinstellingen

113Sampling procedureSampling4. In de Volume sectie van het paneel gebruikt u [INPUT] om het ingangsniveau van de externe bron bij te stellen.* Bij ee

Seite 53 - Pattern Mode

114Sample EditGebruik sample edit om een golfvorm (sample) die u samplede, geladen of geïmporteerd heeft te bewerken. Basisprocedure voor samplebewerk

Seite 54 - Bediening (in Pattern mode)

115Sample EditSamplingDe start en eindpunten van de sample instellenU kunt het gedeelte van de sample dat werkelijk zal klinken aangeven. Ook kunt u d

Seite 55

116Sample EditSample parametersHier kunt u diverse instellingen voor de sample maken.1. In het Sample scherm drukt u op [F2 (Sample Param)].2. Met [CU

Seite 56 - Een pattern afspelen

117Sample EditSamplingTruncateMet deze operatie worden de porties voor het startpunt en na het eindpunt van de sample gewist.1. In het Sample scherm d

Seite 57 - De BPM (Tempo) wijzigen

15Een eigen song (pattern) creëren2. Druk op [F2 (TR-Rec)].Het TR-REC Standby-scherm verschijnt.Hier kunt u de maatsoort en de lengte van de pattern i

Seite 58

118Sample EditChopMet deze handeling wordt de sample in twee of meer samples verdeeld (maximaal 16 samples).1. In het Sample scherm drukt u op [CHOP].

Seite 59 - Velocity pads

119Sample EditSamplingVanaf de sample die het dichtst bij het startpunt ligt, zullen de samples door pads [1], [2], … worden afgespeeld.Een verdeelpun

Seite 60 - <Toewijzingen aan RPS>

120Sample EditCombineMet deze handeling worden meerdere samples in één enkele sample samengebracht. U kunt maximaal zestien samples combineren. Ook ku

Seite 61 - RPS-instellingen

121Sample EditSamplingNormalizeDeze operatie verhoogt het niveau van de volledige sample zoveel mogelijk, zonder dat het maximale niveau wordt oversch

Seite 62 - Arpeggiator

122Een sample opslaanEen nieuw geladen sample en ook alle veranderingen, die u in de instellingen van een sample heeft aangebracht, zullen verloren ga

Seite 63 - Een arpeggio style aanmaken

123SamplingMenu (in Sample Edit)Het menu gebruiken1. In het Sample Edit scherm drukt u op [MENU].2. Gebruik [CURSOR (up/down)] of draai aan [VALUE], o

Seite 65 - Part Mixer

125MenuMenuIn deze sectie worden de systeeminstellingen en het utility menu uitgelegd.

Seite 66

126SystemHier kunt u instellingen maken die op het volledige systeem van toepassing zijn, zoals voor stemmen en synchronisatie.1. Druk op [MENU].2. Dr

Seite 67 - D Beam Controller

127SystemMenuPanel/ControllerHier kunt u instellingen voor de paneel controllers en het scherm maken.Sequencer/MIDIHier kunt u aangeven hoe de sequenc

Seite 68 - Auto Sync

16Een eigen song (pattern) creërenDe basdrum inspelen1. Druk op [F3 (Note Number)].Nu kunt u het nootnummer kiezen van de rhythm tone die u wil inspel

Seite 69 - Een pattern opnemen

128SystemRPS Trigger QuantizeREAL, 16TH, 8TH, QUARTER, MEASUREAls RPS tijdens het afspelen van het patroon wordt gebruikt, kunnen patronen en frases s

Seite 70 - Rehearsal

129SystemMenuSoundHier kunt u de stemming aangeven, en de manier waarop het geluid geproduceerd wordt.SamplingHier kunt u instellingen wat betreft sam

Seite 71 - Recording Cancel

130SystemD BeamHier kunt u instellingen voor de D Beam controller maken.Systeem InformationHier kunt u de status van de MC-909 bekijken.Druk op [F6 (C

Seite 72 - De timing-schaal

131MenuUtilityHier kunt u verscheidene types data beheren.1. Druk op [MENU].2. Gebruik [CURSOR (up/down)] om "Utility" te selecteren.fig.0-0

Seite 73 - Step recording

132UtilityAls SMF opslaanHier wordt uitgelegd hoe de data van het huidige patroon als SMF data in het user geheugen of op de user geheugenkaart kan wo

Seite 74 - Tempo/mute recording

133MenuMIDIHier kunt u aan MIDI gerelateerde instellingen maken.1. Druk op [MENU].2. Met [CURSOR (up/down)] selecteert u "MIDI".fig.6-033. D

Seite 75 - Patterns editen

134File UtilityHier kunt u operaties uitvoeren, die met de behandeling van bestanden hebben te maken.1. Druk op [MENU].2. Met [CURSOR (up/down)] selec

Seite 76

135MenuUSBHier wordt uitgelegd, hoe USB communicatie met uw computer aan of uitgezet kan worden. Met USB communicatie kunnen de bestanden in het user

Seite 77 - Edit Quantize

136Undo/RedoHier ziet u hoe de resultaten van bewerking of opname van een patroon of song ongedaan gemaakt kunnen worden.1. Druk op [MENU].2. Gebruik

Seite 79 - Microscope

17Een eigen song (pattern) creërenDe hi-hat inspelen4. Druk op [F3 (Note Number)] en stel met [VALUE] of [INC/DEC] “70 (A#4)” in (het nootnummer voor

Seite 80

138Over V-LINKWat is V-Link?V-LINK ( ) is een functie, die maakt dat muziek en visueel materiaal afgespeeld kan worden. Door gebruik van V-LINK compat

Seite 81 - Een pattern opslaan

139Over V-LINKV-LINKV-LINK settingsHet beeld opnieuw instellen* Details over clips/paletten, overvloeitijd, kleurverschil signalen (Cb/Cr) vindt u in

Seite 82

140MEMO

Seite 83 - Patch/Sample

141AppendixAppendix

Seite 84 - LFO 1-blok

142Het Wave expansiebord installerenIn de MC-909 kan een optioneel Wave expansiebord (SRX serie) geïnstalleerd worden. Golfvormdata, patches en ritme

Seite 85 - Patch/Sample Mode

143Het Wave expansiebord installerenAppendixControleren of een Wave expansiebord correct is geïnstalleerd1. Zet de stroom aan, volgens de instructies

Seite 86

144Installation de la carte d’extension WaveUne carte d’expansion Wave (modèle SRX) optionnelle peut être installée dans le MC-909.Les données Wavefor

Seite 87 - Een patch/rhythm set

145Installation de la carte d’extension WaveAppendixVérifier que la carte d’expansion Wave est installée correctement1. Mettre en marche tel que décri

Seite 88 - Patch edit-procedure

146Het geheugen uitbreidenDe MC-909 wordt met 16 MB geheugen geleverd, waarin geluidssamples geladen kunnen worden. In sommige gevallen zal 16 MB gehe

Seite 89

147Het geheugen uitbreiden Appendix 4. Let op de locatie van de inkeping op de geheugenmodule en op de richting, steek deze verticaal tussen de gelei

Seite 90

18Een eigen song (pattern) creëren6. Selecteer, net als in stap 4, “72 (C5)” (het nootnummer voor de open hi-hat).7. Druk op de velocity pads zodat de

Seite 91

148Ajouter de la mémoirePrécautions à prendre lors de l’ajout de mémoire901 (F)• Veuillez suivre attentivement les instructions suivantes quand vous m

Seite 92

149Ajouter de la mémoire Appendix 4. Prenez bien note de l’emplacement et de l’orientation de l’encoche du module de mémoire et insérez-le verticalem

Seite 93

150Golfvorm lijstNo. Name001 MC SuperSawA002 MC SuperSawB003 MC SuperSawC004 SuperSawSlwA005 SuperSawSlwB006 SuperSawSlwC007 Trance Saw A008 Trance Sa

Seite 94

151AppendixPreset Patch lijstPreset A(CC#0 = 81, CC#32 = 64)No. Naam001 Trance Chord002 UltimateEuro003 JP OctAttack004 DstTBSQR Atk005

Seite 95

152Preset Patch lijstNo. Naam065 FallDown Bs066 PeakOfTEBE067 Dub Bass068 Bass it069 Basic SynBs070 R&B Bass 8071 808 Bass 2072 Organ Bass 2073 Or

Seite 96 - LFO1/LFO2

153Preset Patch lijstAppendixPreset F(CC#0 = 81, CC#32 = 69)No. Naam001 Tsugaru Road002 TribalRitual003 It Began in004 Duel Ethno005 Ethno Keys 2006 F

Seite 97 - Solo/Porta (Portamento)

1545963646567697166687060626163646062615972747363646567697166687060626159727473C4C5C4C5C4 Note No.65676971666870727473C5Preset ritme set lijst(Preset:

Seite 98 - TMT (Tone Mix Tabel)

155Preset ritme set lijst5963646567697166687060626163646062615972747363646567697166687060626159727473C4C5C4C5C4 Note No.65676971666870727473C5Appendic

Seite 99

156Preset ritme set lijst5963646567697166687060626163646062615972747363646567697166687060626159727473C4C5C4C5C4 Note No.65676971666870727473C5037: 909

Seite 100 - Patch Edit

157Preset ritme set lijst5963646567697166687060626163646062615972747363646567697166687060626159727473C4C5C4C5C4 Note No.65676971666870727473C5Appendic

Seite 101

19Een eigen song (pattern) creëren Een performance voor de bass part aanmakenNu gaan we een frase voor de bass part aanmaken.Hier gebruiken we een op

Seite 102 - Rhythm Edit

158Preset PatronenlijstNo. Pattern Name BPM Mes. Programmer001 R&B 1 65 4 Shinichiro Murayama002 G-Funk 1 77 4 Kazuhiko Maeda003 Euro Trance 1 138

Seite 103

159Preset PatronenlijstAppendicesNo. Pattern Name BPM Mes. Programmer121 Progressive 4 136 4 B.U.S122 Progressive 5 136 4 B.U.S123 Progressive 6 138 4

Seite 104 - Pitch Env (Pitch Envelope)

160RPS patronenlijstNo. Patroonnaam216 Techno Drums 1217 Techno Drums 2218 Techno Drums 3219 Techno Drums 4220 Techno Drums 5221 Techno Drums 6222 Tec

Seite 105 - Frequency

161RPS patronenlijstAppendicesNo. Patroonnaam436 Scratch 10437 Scratch 11438 Scratch 12439 Scratch 13440 Scratch 14441 Scratch 15442 Scratch 16443 Scr

Seite 106 - Filter Env (Filter Envelope)

162RPS Set lijstPad No. Pattern Name01. Techno 11 216 Techno Drums 12 217 Techno Drums 23 270 Techno Bass 14 271 Techno Bass 25 376 Cymbal Fill 16 322

Seite 107 - T1 T2 T3 T4

163RPS Set lijstAppendixPad No. Pattern Name17. Progressive1 242 House Drums 52 243 House Drums 63 296 House Bass 54 297 House Bass 65 348 Snare Fill

Seite 108 - U.Fade waarde

164Patroon Set lijstPad No. Patroonnaam01. Techno 116Techno 127Techno 238Techno 349Techno 4510Techno 5611Techno 6712Techno 7813Techno 8914Techno 910 1

Seite 109 - Een patch/ritme set opslaan

165AppendixSonglijstSong No. Songnaam No. Songnaam01 Techno 1 10 Techno 502 Techno 2 14 Techno 903 Minimal 37 Minimal 1104 Hardcore 40 Hardcore 105 Am

Seite 110 - Een ritme set initialiseren

166Arpeggio Stijl lijstNo. Aantal noten Aantal stappenEffectieve akkoordvormen001 2 2002 3 3003 4 4004 2 2005 3 3006 4 4007 4 6008 3 8009 3 6010 4 401

Seite 111 - Song Mode

167AppendixAkkoordvorm lijst* 1-28 zijn basisakkoorden* 29-64 zijn akkoorden, die effectief zijn voor arpeggio stijlenNo. Akkoordnaam Noten waaruit de

Seite 112

2Een eigen song (pattern) creërenIn dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe u met de MC-909 zelf een pattern kunt aanmaken.Een pattern kiezen

Seite 113

20Een eigen song (pattern) creëren5. Druk op [F4 (Note Type)].6. Stel met [VALUE] “1/8 (e)”.fig.Q2-107. Druk op velocity pad [11].Er wordt een achtste

Seite 114 - Songs afspelen

168SRX-05 Special Patch lijstSRX-05 Special Patches zijn patches, die alleen gebruikt kunnen worden als het SRX-05 "Supreme Dance" Wave expa

Seite 115 - Een song opnemen

169Appendix5963646567697166687060626163646062615972747363646567697166687060626159727473C4C5C4C5C4 Note No.65676971666870727473C5SRX-05 Special Rhythm

Seite 116 - Songbewerking

170Functie...BasicChannelModeNoteNumber :VelocityAfterTouchPitch BendControlChangeProgramChangeSystem ExclusiveSystemCommonSystemReal TimeAuxMessagesN

Seite 117 - Een song opslaan

171AppendicesFunctie...BasicChannelModeNoteNumber :VelocityAfterTouchPitch BendControlChangeProgramChangeSystem ExclusiveSystemCommonSystemReal TimeAu

Seite 118

172IndexAAchtergrond afbeelding ...127AfspelenPatroon...

Seite 119 - Effecten

173IndexAppendixSample Edit ...123Metronoom...

Seite 120

174IndexRPS Trigger Quantize...29, 128SSample lijst ...

Seite 121 - Compressor

175AppendixSpecificatiesMC-909: Sampling grooveboxGeluidsgeneratie sectieMaximale polyfonie 64 stemmen (gedeeld met sample sectie)Sample frequentie 44

Seite 122 - Multi-effecten

176SpecificatiesExpansie slotWave Expansion bord SRX Serie: 1 slotDIMM: 1 slotAantal pinnen: 168-pinSnelheid: 100 MHz (PC100 CL=2)133 MHz (PC133 CL=3)

Seite 123 - Realtime regeling van

177AppendixStoringsberichten lijstWanneer een onjuiste handeling wordt uitgevoerd, of verwerking niet volgens uw specificaties uitgevoerd kon worden,

Seite 124 - Multi-effecten lijst

21Een eigen song (pattern) creëren9. Druk nu achtereenvolgens op velocity pad [11], [CURSOR (rechts)] en velocity pad [11] om nog twee noten in te voe

Seite 126

Dit product voldoet aan de voorwaarden van Europese Richtlijnen EMC 89/336/EEC en LVD 73/23/EEC.Voor EU-LandenThis Class B digital apparatus meets all

Seite 127

InformatieAls u een reparatiedienst nodig heeft, belt u uw dichtstbijzijnde Roland service centrum, of erkend Roland distributeur in uw land, zoals hi

Seite 128 - Balance D

22Een eigen song (pattern) creëren Een arpeggio performance opnemenLaten we nu met de Arpeggiator en Chord Memory in realtime arpeggio’s opnemen op p

Seite 129 - 21: STEREO FLANGER

23Een eigen song (pattern) creërenOpnemen1. Druk op [PATTERN] om naar Pattern mode te gaan.2. Druk op [REC].3. Druk op [F1 (Realtime)].Het Realtime Re

Seite 130 - 24: DISTORTION

24Een eigen song (pattern) creëren Een pattern van één maat omvormen tot een pattern van vier matenWe gaan nu een pattern van vier maten maken door d

Seite 131 - (Guitar Amp Simulator)

25Een eigen song (pattern) creëren6. Plaats met [CURSOR (onder)] de cursor op “Dest Meas”.7. Selecteer “002” met [VALUE].8. Plaats met [CURSOR (onder)

Seite 132 - 28: SLICER

26Een eigen song (pattern) creëren De weergave van de gesamplede frase synchroniserenDe phrase die u samplede in "Een van CD gesamplede frase se

Seite 133 - 30: LOFI NOISE (Lo-Fi Noise)

27Een eigen song (pattern) creërenDe balans van de parts regelenMet de Part Mixer (de acht sliders in het midden van het paneel) regelt u de volumebal

Seite 134

28Uw aangemaakte pattern opslaanPattern data die u hebt aangemaakt, zullen verloren gaan wanneer u een andere pattern selecteert of het toestel uitsch

Seite 135 - Total Wow/

29Uw aangemaakte pattern opslaan5. Wanneer u de naam hebt ingevoerd, druk dan op [F6 (Write)].Er verschijnt een scherm waarin u de write-bestemming ku

Seite 136 - 39: STEREO DELAY

3Een eigen song (pattern) creëren3. Druk op [F2 (User)].4. Draai aan [VALUE] om pattern “U:001” te selecteren.fig.Q1-025. Druk op [F6 (Select Pattern)

Seite 137 - 42: QUADRUPLE TAP DELAY

30MasteringDe MC-909 beschikt over een compressor (mastering-effect) die het geluid opsplitst in drie frequentiebanden (hoog, midden en laag) en die h

Seite 138 - 45: SHUFFLE DELAY

31MasteringOpnemen op MDAnaloog opnemenSluit uw MD-recorder aan op de MIX OUTPUT jack en voer uw eindmix uit.Digitaal opnemenSluit uw MD-recorder aan

Seite 139 - 47: TIME SKIP DELAY

03126701 ’02-10-B3-11NDe pattern-auteursNick TidyNick is een free-lance componist van elektronische muziek. Hij is meerbepaald dance-componis

Seite 140 - Mastering effect

Gefeliciteerd met uw keuze van de Roland MC-909 Sampling Groovebox201bDruktechnische details in deze handleiding• Met woorden die tussen vierkante haa

Seite 141 - Sampling

CAUTIONRISK OF ELECTRIC SHOCKDO NOT OPENATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIRHet symbool van de bliksemflits met pijl, binnen een gelijkz

Seite 142

3HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN001• Gelieve onderstaande instructies en de hand-leiding te lezen vooraleer u dit toestel gebruikt...

Seite 143

4013• In gezinnen met kleine kinderen, dient er een volwassene toezicht te houden tot de kinderen in staat zijn om het toestel op een veilige manier t

Seite 144 - Sampling procedure

5BELANGRIJKE OPMERKINGEN291bGelieve naast de items onder “HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN” op pag. 2 en 3, ook de volgende zaken in acht

Seite 145 - Een sample onderverdelen

6BELANGRIJKE OPMERKINGENGeheugenkaartenGebruik van geheugenkaarten704• Schuif de geheugenkaart voorzichtig in de sleuf—tot ze vast op haar plaats zit.

Seite 146 - Sample Edit

7InhoudHET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN ...3BELANGRIJKE OPMERKINGEN ...

Seite 147 - Sample lijst

4Een eigen song (pattern) creërenKlanken kiezen Een interne klank kiezenHier leggen we uit hoe u een preset patch/rhythm set kiest als patch/rhythm s

Seite 148 - Sample parameters

8InhoudTurntable emulation...

Seite 149 - Create Patch

9InhoudPatch edit-procedure...

Seite 150 - Een sample automatisch

10InhoudRealtime regeling van effecten ...

Seite 151 - Emphasis

11InhoudMenu ...125System ...

Seite 152 - Edit Time Stretch

12InhoudAppendix ...141Het Wave expansiebord installeren ...142Waarschu

Seite 153 - Normalize

13Overzicht van de MC-909Eigenschappen van de MC-909Revolutionaire groovebox die MIDI en sampling laat versmeltenIn één enkel toestel bundelt de MC-90

Seite 154 - Een sample opslaan

14Beschrijving van de panelenVoorpaneelfig.0-011. D Beam ControllersU kunt de patterns of klanken wijzigen door uw hand door de infrarode straal te be

Seite 155 - Menu (in Sample Edit)

15Beschrijving van de panelenOverzicht van de MC-90916. SmartMedia-kaartgleufHier kunt u een SmartMedia-kaart (3.3V, max. 128 MB) inbrengen.Achterpane

Seite 156

16VoorbereidingenAansluitingen makenDe MC-909 heeft geen interne versterker of luidsprekers. Om geluid te horen, moet u hem aansluiten op een keyboard

Seite 157

17VoorbereidingenOverzicht van de MC-909Het toestel in-/uitschakelen* Als u klaar bent met de aansluitingen (p. 16), zet dan uw toestellen aan in de o

Seite 158

5Een eigen song (pattern) creëren5. Selecteer een rhythm set met [VALUE].Laten we voor dit voorbeeld “PR-A: 001 909 TR-909 1” selecteren.fig.Q1-056. D

Seite 159 - Sequencer/MIDI

18Overzicht van de MC-909Basisstructuur van de MC-909Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste delen van de MC-909, nl. het sequencer-ged

Seite 160

19Overzicht van de MC-909Overzicht van de MC-909Performance data editenIn tegenstelling tot een bandrecorder of een MD neemt een sequencer een perform

Seite 161

20Overzicht van de MC-909De fabrieksinstellingen oproepen (Factory Reset)Via de onderstaande procedure kunt u de MC-909 terug op zijn fabrieksinstelli

Seite 162 - Systeem Information

21Pattern ModePattern ModeIn deze mode kunt u patterns afspelen, opnemen en editen.

Seite 163 - Import SMF

22Bediening (in Pattern mode)fig.0-01Wanneer u in de Mode-zone op de [PATTERN]-toets drukt, dan licht de toetsindicator op en staat de MC-909 in Patte

Seite 164 - User Restore

23Bediening (in Pattern mode)Pattern Mode7. Part Mixer-zoneHier regelt u het volume, de pan, enz. voor iedere part (p. 33).8. Sampling-zone9. Effect-z

Seite 165 - 3. Druk op [ENTER]

24Een pattern afspelenBasiselementen van pattern playHet beginscherm van de Pattern modefig.1-011. Current pattern (Huidige pattern)De pattern die mom

Seite 166 - File Utility

25Een pattern afspelenPattern ModeAls u op [CURSOR (links/rechts)] drukt terwijl er een pattern speelt, dan wordt er onmiddellijk een andere pattern v

Seite 167 - USB communicatie procedure

26Een pattern afspelenEen part ‘muten’ (uitschakelen)Een pattern bevat zestien parts. U kunt elke part in real time ‘muten’ (uitschakelen).fig.1-061.

Seite 168 - Undo/Redo

27Een pattern afspelenPattern ModeVelocity padsDeze pads werken net als een klavier. U kunt ze ook gebruiken voor RPS en de arpeggiator. Normaal gezie

Seite 169

6Een eigen song (pattern) creëren Een gesampled geluid gebruikenHier leggen we uit hoe u een geluid (golfvorm) van een CD of andere externe audio-bro

Seite 170 - Over V-LINK

28Een pattern afspelenRPSEen frase die toegewezen is aan een van de zestien velocity pads, blijft spelen zolang u de betreffende pad ingedrukt houdt.D

Seite 171 - V-LINK settings

29Een pattern afspelenPattern ModeRPS-instellingen1. Houd [RPS] ingedrukt en druk op [F6 (RPS Setting)].Alternatief: houd [SHIFT] ingedrukt en druk op

Seite 172

30Een pattern afspelenEen RPS set opslaanGewijzigde instellingen van een RPS set gaan verloren wanneer u het toestel uitschakelt. Als u uw gewijzigde

Seite 173 - Appendix

31Een pattern afspelenPattern ModeEen arpeggio style aanmaken1. Houd [ARPEGGIO] ingedrukt en druk op [F6 (Arp Setting)].Alternatief: houd [SHIFT] inge

Seite 174 - Schroeven die verwijderd

32Een pattern afspelen4. Om data in te voeren, drukt u op een pad die overeenstemt met de timing waarop u een noot wil invoeren, zodat de indicator va

Seite 175

33Een pattern afspelenPattern ModeEen akkoordvorm opslaanEen aangemaakte akkoordvorm gaat verloren wanneer u het toestel uitschakelt. Als u uw instell

Seite 176 - Installation d’une carte

34Een pattern afspelenMix InHet signaal van een toestel dat aangesloten is op de INPUT jacks of op de Digital In-connector kan mee in de output gemixt

Seite 177

35Een pattern afspelenPattern ModeD Beam ControllerMet de D Beam controllers kunt u bepaalde functies aansturen door gewoon uw hand over de controller

Seite 178 - Het geheugen uitbreiden

36Een pattern afspelenTurntable emulationMet deze slider en de [PUSH]/[HOLD]-toetsen kunt u uw performance synchroniseren met een draaitafel of een an

Seite 179

37Pattern ModeEen pattern opnemen1. Selecteer met [VALUE] of [INC/DEC] het nummer van de pattern die u wil opnemen.2. Druk op [REC].fig.1-203. Kies ee

Seite 180 - Ajouter de la mémoire

7Een eigen song (pattern) creëren7. Stel met [VALUE] de waarde in op “0 ms.”8. Speel op uw CD-speler track 24 af en regel het input level.Hou de on-sc

Seite 181

38Een pattern opnemenFunctietoetsenOpnameprocedure1. Selecteer Realtime Recording (p. 37).2. Druk op [PLAY] en begin op te nemen.Speel iets met de vel

Seite 182 - Golfvorm lijst

39Een pattern opnemenPattern ModeRealtime EraseTijdens de realtime-opname kunt u met de velocity pads of de Realtime Modify-knoppen data uitwissen.1.

Seite 183 - Preset Patch lijst

40Een pattern opnemenOpnameprocedure1. Selecteer TR-REC (p. 37).2. Druk op [PLAY] om de opname te starten.U komt in recording mode en de noten die u i

Seite 184

41Een pattern opnemenPattern ModeStep recordingDit is een opnamemethode waarbij u note messages één voor één invoert.* Deze methode kan niet gebruikt

Seite 185

42Een pattern opnemen6. Druk op [STOP] wanneer u klaar bent met opnemen.De op te nemen part kiezen1. Druk in de Part Mixer-zone op [PART] (SELECT/MUTE

Seite 186 - Preset ritme set lijst

43Pattern ModePatterns editenHier wordt uitgelegd hoe u de performance data van een pattern per maat kunt editen. U kunt volledig nieuwe patterns creë

Seite 187 - Appendices

44Patterns editenPattern CopyDeze handeling kopieert data van de huidige pattern naar een andere pattern.U kunt enkel een part als kopieerbestemming k

Seite 188

45Patterns editenPattern ModeChange DurationDeze functie wijzigt de duur (hoelang de noot wordt aangehouden) van de noten van de pattern. Hiermee kunt

Seite 189

46Patterns editenGroove Template ListDe kwantisering corrigeert direct note messages; andere bood-schappen worden niet gecorrigeerd. Bijgevolg, als er

Seite 190 - Preset Patronenlijst

47Patterns editenPattern ModeMicroscopeHiermee kunt u individuele events van performance data binnen een afgewerkte pattern editen.*U moet de pattern

Seite 191

8Een eigen song (pattern) creërenDe basistoonhoogte en de BPM van de sample bepalen1. Druk op [F2 (Sample Param)].fig.Q1-102. Plaats met [CURSOR (onde

Seite 192 - RPS patronenlijst

48Patterns editenPerformance data wissen (Erase)Hier wordt uitgelegd hoe u enkel een specifiek event van de performance data kunt wissen.1. Plaats met

Seite 193

49Pattern ModeEen pattern opslaanPattern-instellingen die u edit, gaan verloren als u een andere pattern edit of het toestel uitschakelt. Als u de geë

Seite 195

51Patch/Sample ModePatch/Sample Mode

Seite 196 - Patroon Set lijst

52Bediening (in Patch/Sample mode)fig.0-01Als u in de Mode-zone op de [PATCH/SAMPLE]-toets drukt, dan licht de indicator op en staat de MC-909 in Patc

Seite 197 - Songlijst

53Bediening (in Patch/Sample mode)Patch/Sample Mode4. Mastering-zone5. Velocity padsNet als op een klavier kunt u met deze pads klanken spelen of fras

Seite 198 - Arpeggio Stijl lijst

54Patch EditOpbouw van een PatchHet type van klank dat meestal gespeeld wordt op de MC-909, is een Patch. Elke Patch kan tot vier Tones bevatten.fig.2

Seite 199 - Akkoordvorm lijst

55Patch EditPatch/Sample ModeHet beginscherm van Patch/Sample modefig.2-03FunctietoetsenEen patch/rhythm set selecterenKiezen uit een lijst1. Druk op

Seite 200 - SRX-05 Special Patch lijst

56Patch EditKiezen welke Tone(s) er moet(en) klinkenZet de Tone(s) die u wil gebruiken “aan”. Als u slechts een specifieke tone wil horen, zet dan de

Seite 201

57Patch EditPatch/Sample ModeWaveDeze parameters bepalen welke PCM-golfvorm de basis wordt voor de tone, en ze passen effecten toe op de golfvorm.Pitc

Seite 202 - MIDI Implementatiekaart

9Een eigen song (pattern) creëren3. Druk op [F4 (Truncate)].4. Druk op [F6 (Execute)].Er wordt gevraagd of het OK is om de ongewenste delen van de gol

Seite 203

58Patch EditPitch Keyfollow(Wave Pitch Keyfol-low)-200– +200 De grootte van de toonhoogteverandering wanneer u een octaaf (12 halve tonen) hoger speel

Seite 204

59Patch EditPatch/Sample ModePitch Env (Pitch Envelope)Deze parameters specificeren de diepte van de pitch envelope (de manier waarop de toonhoogte bi

Seite 205

60Patch EditCutoff Keyfollow -200– +200 Specificeert hoe de positie van het pad de cutoff frequentie beïnvloedt. In verhouding tot de cutoff frequenti

Seite 206

61Patch EditPatch/Sample ModeFilter Env (Filter Envelope)Deze parameters specificeren de diepte van de filter envelope (tijdsvariërende verandering in

Seite 207 - Specificaties

62Patch EditAmpDeze TVA (Time Variant Amplifier) parameters geven aan op welke manier het volume en de pan van het geluid zullen veranderen.Parameter

Seite 208

63Patch EditPatch/Sample ModeAmp Env (Amp Envelope)Deze parameters specificeren de diepte van de amp envelope (verandering in volume binnen een bepaal

Seite 209 - Storingsberichten lijst

64Patch EditLFO1/LFO2LFO (Low Frequency Oscillator) creëert cyclische veranderingen. Elke toon heeft twee LFO's, en deze kunnen gebruikt worden o

Seite 210

65Patch EditPatch/Sample Modenote:fig.Solo/Porta (Portamento)Fade Time(LFO Fade Time)0–127 Stijg (of afval) tijd van het LFO effect.Key Trigger(LFO Ke

Seite 211

66Patch EditTMT (Tone Mix Tabel)Deze parameters specificeren hoe de tonen gecombineerd worden, en hoe deze gespeeld zullen worden.Porta Start(Portamen

Seite 212 - Informatie

67Patch EditPatch/Sample ModeTMT (Tone Mix Tabel)Op de MC-909 kunt u aangeven hoe iedere toon zal klinken, in reactie op de pad speeldynamiek (velocit

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare